πάσμα

[531] πάσμα, τό, 1) = πεῖσμα, Feigenstiel, Hesych. – 2) bei den Medic. das Aufgelegte, Pflaster, vgl. Axionic. bei Ath. VIII, 342 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 531.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika