πάτρηθε

[535] πάτρηθε u. πάτρηθεν, = ἐκ πάτρης, aus dem Vaterlande; D. Per. 657; πάτρηϑεν ἀλώμενος, Ap. Rh. 2, 541. Vgl. πάτραϑε.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 535.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: