πέζ-αρχος

[542] πέζ-αρχος, , das Fußvolk oder das Landheer anführend, Xen. Cyr. 5, 3, 41.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 542.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: