πέλα

[547] πέλα, , auch πέλλα, macedonisch statt φέλα, φέλλα, φελλός, der Stein, VLL.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 547.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika