πέλλυτρον

[551] πέλλυτρον, τό, nach Poll. 2, 196 u. 7, 91 bei Aeschyl. = ποδεῖον, auch eine Art Schuhe.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 551.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: