πέπανος

[559] πέπανος, seltene Nebenform von πέπων; Artemid. 1, 75. 2, 25, als v. l.; bei Epigon. Thess. 1 (IX, 261) ist jetzt τετανῶν βοτρύων ῥᾶγα geschrieben.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 559.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: