πέπρωμαι

[560] πέπρωμαι, perf. pass. zu πορεῖν, nur in der dritten Person sing. πέπρωται, es ist vom Schicksal bestimmt, verhängt, wie πέπρωτο u. part. πεπρωμένος, s. ΠΟΡΩ.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 560.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: