πέργαμον

[564] πέργαμον, τό, spätere, doch schon von den Att. gebrauchte Form statt πέργαμος, Lob. Phryn. p. 422; bes. im plur. πέργαμα; Aesch. Prom. 958; τἀπ ὶ Τροίᾳ πέργαμα, Soph. Phil. 353, u. öfter in diesem Stücke von der Burg Troja's.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 564.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: