πέρνημι

[602] πέρνημι (vgl. περάω), ausführen und verkaufen, veräußern, bes. vom Menschenhandel, von Gefangenen, die zur See ausgeführt und in einjenseits gelegenes Land verkauft werden; part. praes. act., περνὰς νήσων ἐπὶ τηλεδαπάων, Il. 22, 45, u. pass., πολλὰ δὲ δὴ Φρυγίην κτήματα περνάμεν' ἵκει, 18, 292; u. in der Iterativform, πέρνασκε, 24, 752, παῖδας ἐμοὺς Ἀχιλλεὺς πέρνασχ' ὅντιν' ἕλεσκε, ἐς Σάμον, Pind. οὐκ ἐπερναντο, I. 2, 7; τοῖς ξένοις τὰ χρήματα περνάντα σ' εἶδον, Eur. Cycl. 271; διὰ σοῦ ταῠτα πάντα πέρνανται, Ar. Equ. 176.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 602.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: