πέρᾱσις

[563] πέρᾱσις, , das Ueberfahren, Uebersetzen, Sp.; – übertr., βίου πέρ. καὶ καταστροφή, Soph. O. C. 103, der Uebergang des Lebens in den Tod, das Hinscheiden; vgl. Suid.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 563.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: