πίασμα

[612] πίασμα, τό, das, was fett, fruchtbar macht, Dung, πεδίον Ἀσωπὸς ἄρδει, φίλον πίασμα Βοιωτῶν χϑονί, Aesch. Pers. 792.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 612.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: