πίθηκος

[613] [613] πίθηκος, (auch πίϑηξ und πίϑων), der Affe; Ar. Ach. 120 Av. 440 u. öfter; sprichwörtlich ἀντὶ λέοντος πίϑηκον γίγνεσϑαι, Plat. Rep. IX, 590 b; πίϑηκος ἐν πορφύρᾳ, Diogen. 7, 94. – Nach Suid. auch ὁ βραχὺς ἀνϑρωπίσκος. – Auch wie bei uns Schimpfwort, πίϑηκος αὐτοτραγικός, Dem. 18, 242. – Die Ableitung von πείϑω, πιϑανός ist zw.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 613-614.
Lizenz:
Faksimiles:
613 | 614
Kategorien: