πίρωμις

[619] πίρωμις, ein ägyptisches Wort bei Her. 2, 143, das dem griech. καλὸς κἀγαϑός entsprechen soll.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 619.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: