πίσον

[619] πίσον, τό, = πίσος (?).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 619.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika