πίσυνος

[621] πίσυνος, trauend, sich verlassend auf eine Person od. eine Sache, im Vertrauen darauf; τόξοισιν, Il. 5, 205; Διΐ; 9, 238, u. öfter; ϑεῷ, Pind. P. 4, 232; ϑεοῖσι, Aesch. Spt. 194; ἀλκᾷ, Suppl. 347; Eur. Suppl. 133; Ar. Nub. 939 u. öfter; χρησμῷ, Her. 1, 66. 73 u. öfter; ϑεοῖς, 9, 143; Thuc. 2, 89. 5, 14; u. einzeln bei Sp., auch = folgsam, gehorsam, Orph. Arg. 263. 705.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 621.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: