πίττινος

[621] [621] πίττινος, πιττόω, πίττωσις, πιττωτός, att. statt πίσσινος, πισσόω u. s. w.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 621-622.
Lizenz:
Faksimiles:
621 | 622
Kategorien: