παραι-βάτις

[479] παραι-βάτις, ιδος, ἡ, poet, st. παραβάτις, Ap. Rh. 1, 753.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 479.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika