παραι-βαδόν

[479] παραι-βαδόν, daneben- od. dranhingehend, ἀτραπιτοῖο, Opp. Cyn. 1, 484, Conj. für das verderbte παραίβατον.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 479.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: