παραῤ-ῥαίνω

[496] παραῤ-ῥαίνω (ῥαίνω), daneben, an der Seite ansprengen, Posidon. bei Ath. XV, 692 d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 496.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: