παραῤ-ῥιπτέω

[496] παραῤ-ῥιπτέω, = Folgdm, vorwerfen, ἀστραγάλους καϑάπερ τοῖς κυσὶ παραῤῥιπτοῦντες, Alciphr. 3, 51.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 496.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: