παραῤ-ῥοή

[497] παραῤ-ῥοή, , das Zufließen, das Uebermaaß, πιμελῆς, Poll. 4, 203.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 497.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: