παραῤ-ῥυΐσκομαι

[497] παραῤ-ῥυΐσκομαι, dabei, mit unterfließen, Eust.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 497.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: