παραῤ-ῥύομαι

[497] παραῤ-ῥύομαι (s. ῥύομαι), daneben, an der Seite vorziehen (?).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 497.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: