παρδάλειος

[509] παρδάλειος, auch 2 Endgn, = παρδάλεος, Sp.; φάρμακον, Arist. mirab. 6.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 509.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: