παρθένια

[521] παρθένια, τά, 1) = παρϑένεια. – 2) Zeichen der Jungfrauschaft, LXX. S. παρϑένιος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 521.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: