παρθένιος

[521] παρθένιος, bei Pind. u. den Att. auch 2 Endgn, jungfräulich; ζώνη, Od. 11, 245; ὄαροι, Hes. Th. 205; κρύψε δὲ παρϑενίαν ὠδῖνα κόλποις, Pind. Ol. 6, 31, d. i. das Kindbett einer Jungfrau; oft bei Tragg. u. in Prosa; zur Jungfrau gehörig, παρϑένιος, Jungfernsohn, ll. 16, 180; aber Plut. Pomp. 74 nennt παρϑένιον ἄνδρα den Mann, den die Jungfrau geheirathet hat. Uebertr., rein, unverdorben, auch von reinem Quellwasser, vgl. Ruhnk. H. h. Cer. 99; – παρϑενία γῆ, Nic. Al. 149; τῆς παρϑενίου καλουμένης γῆς, Plat. Legg. VIII, 844 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 521.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: