παρςν-δύω

[515] παρςν-δύω (δύω), in den intrans. Zeiten, daneben,[515] von der Seite, heimlich hineingehen od. kommen, κόλαξ παρενδὺς ϑυραῖος, plut. de frat. am. 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 515-516.
Lizenz:
Faksimiles:
515 | 516
Kategorien: