παρῄς

[521] παρῄς, ῇδος, ἡ, statt παρηΐς, παρειά; παρῇδα Eur. I. A. 187; Anyte (IX, 745).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 521.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: