παστός

[532] παστός, bestreu't, bes. mit Salz, dah. eingesalzen, Hippocr. u. Folgde. Bei Phot. lex. παστά, ἔτνος ἀλφίτῳ μεμιγμένον, vgl. Eust. 1278, 84; so auch πασταί, Ar. bei Poll. 6, 56.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 532.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika