πατάγημα

[534] πατάγημα, τό, Geklapper, Getöse, Gelärm, wie πάταγος, Suid.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 534.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: