πατέομαι

[534] πατέομαι, aor. ἐπασάμην, ep. πάσσασϑαι, perf. πέπασμαι, Il. 24, 642 (sonst bei Hom. nur aor.), kosten, essen, zehren; bei Hom. bald mit den gen. σίτου, οἴνου, λωτοῖο, ἐδητύος, ποτῆτος, δείπνου, ἀμβροσίης, νέκταρος, bald mit den acc. σπλάγχνα, Δημήτερος ἀκτήν, auch zuweilen ohne Casus; bei Hes. nur Th. 642 mit dem acc.; bei Her. stets mit dem gen., 1, 73. 2, 37. 47. 4, 186; den acc. vrbdt damit auch Agathocles bei Ath. XIV, 650 a; der aor. auch Soph. Ant. 202; in Orion p. 162, 20 ist auch das act. πατέω angeführt und durch ἐσϑίω erkl.; vgl. Schol. Lips. Il. 1, 464; Ath. I, 43 erkl. ἀπογεύσασϑαι, οἱ δὲ νεώτεροι ἐπ ὶ τοῦ πληρωϑῆναι.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 534.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: