πατέριον

[534] πατέριον, τό, dim. von πατήρ, Väterchen, Luc. Menipp. 21.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 534.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: