πατρο-νομικός

[536] πατρο-νομικός, ή, όν, zum πατρονόμος od. zur πατρονομία gehörig, Plat. Legg. XI, 927 e, ἡ πατρ., = Vorigem.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 536.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika