πατρο-φόντης

[537] πατρο-φόντης, ὁ, = πατροφονεύς, Soph. O. R. 1441; als fem. braucht er es Trach. 1125, τῆς πατροφόντου μητρός, Poll. 3, 13 erklärt das Wort für poetisch, doch findet es sich bei K. S.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 537.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika