πατρ-αλῴας

[535] πατρ-αλῴας, , der seinen Vater schlägt, Vatermörder, Schol. Ar. Nubb. 1330 u. VLL., die es von ἀλοάω, = τύπτειν, ἐπιτρίβειν erklären.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 535.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: