παυράκις

[537] παυράκις, wie ὀλιγάκις, wenige Male, selten, auch παυράκι, Theogn. 859.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 537.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: