παυσί-νοσος

[538] παυσί-νοσος, Krankheit stillend oder heilend, ἄκεσις, Ep. ad. (App. 234).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 538.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: