παυσ-άνεμος

[537] [537] παυσ-άνεμος, den Wind stillend oder beruhigend, ϑυσία, Aesch. Ag. 222.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 537-538.
Lizenz:
Faksimiles:
537 | 538
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika