παχνίζω

[539] παχνίζω, reisen, impers. παχνίζει, ἐπάχνιζε, es reist, es reiste, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 539.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: