παχυλός

[539] παχυλός, eine Art dim. von παχύς, etwas dick od. grob, Sp.; übertr., ziemlich stumpfsinnig, dumm; im adv., παχ υλῶς καὶ τύπῳ τἀληϑὲς ἐνδείκνυσϑαι, Arist. Eth. 1, 3, im Groben u. Ganzen, im Ggstz des Feinen u. Genauen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 539.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: