παχύ-τριχος

[540] παχύ-τριχος, = παχύϑριξ, παχυτριχώτερος, Arist. gen. an. 5, 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 540.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: