πείνη

[545] πείνη, , ion. u. ep. statt πεῖνα, Od. 15, 407; doch auch im Attischen (s. oben), vgl. Piers. Moeris p. 184 u. Lob. Phryn. p. 438. 499.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 545.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: