πείρινς

[547] πείρινς ινϑος, ἡ, der Wagenkorb (nach Apoll. L. H. τὰ ἐπὶ τῆς ἁμάξης, εἰς ἃ ἐντίϑεται τὰ πρὸς τὴν χρείαν, ἕνεκα τοῠ πλείω χωρεῖν), Il. 24, 190. 267, aus welchen Stellen hervorgeht, daß er jedesmal auf den Wagen aufgebunden wird, Od. 15, 131. Bei Hom. nur im accus. πείρινϑα. Bei Ap. Rh. 5, 873 πείρινϑος ἐφαπτόμεναι μετόπισϑε.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 547.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: