πεδάμαρος

[540] πεδάμαρος, verderbte Lesart für πεδάμερος od. πεδάορος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 540.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: