πεδ-ήρης

[541] πεδ-ήρης, ες, = ποδήρης, zw.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 541.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika