πεδ-ώρυχος

[542] πεδ-ώρυχος, den Erdboden grabend, Bian. (X, 101).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 542.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika