πειρᾱτήριον

[545] πειρᾱτήριον, τό, 1) Aufenthalt der Seeräuber, [545] Plut. Pomp. 21 auch Seeräuberschaaren. – 2) der Versuch, die Unternehmung, wie πεῖρα; φόνια, Eur. I. T. 967, blutiges Prüfungsmittel, Folter, Blutgericht; Probe, Heliod. u. a. Sp.; Versuchung zum Bösen, K. S.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 545-546.
Lizenz:
Faksimiles:
545 | 546
Kategorien: