πελίκη

[551] πελίκη, , eine Art hölzerner Becher oder tiefer Schüsseln, VLL.; bei Phot. steht πέλικαν, Βοιωτοὶ την ξυλίνην λεκάνην, διὰ τὸ ἐκπεπελεκῆσϑαι; vgl. Ath. XI, 495, der aus Crates gramm. die Erkl. χόες anführt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 551.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: