πελαγο-δρομέω

[548] πελαγο-δρομέω, auf hohem Meere laufen od. schiffen, Zenob. paroem. 5, 32.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 548.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: