πελαγόω

[548] πελαγόω, zu Meer machen, überschwemmen, Sp.; s. Iac. Ach. Tat. p. 724.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 548.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: